Gülşen-i Raz -29-

 1. Bütün huyların temeli adâlettir,
  Ondan sonra hikmet, iffet ve cesâret gelir..
 2. Hikmet sâhibi demek; fiil ve söz açısından doğru demektir.
  Bu dört niteliğe sâhip olan kişinin,
 3. Rûhu ve gönlü, hikmet sâyesinde her şeyi doğru algılar.
  Ne gereğinden fazla kurcalayıcı ve ne de aptal olur…
 4. İffet aracılığıyla şehvetinin üzerini örter,
  Cinsel isteksizlik gibi, cinsel azgınlık da ondan uzak durur…
 5. Yiğit olur ve alçaklıktan da kibirden de arıdır;
  Hem korkaklıktan, hem de âni öfkelerden beri…
 6. Adâlet kişiliğinin şiârı hâline geldi mi,
  Artık, haksızlığı olmaz, huyları hep iyi olur.
 7. Bütün güzel huylar orta yerdedir.
  Pozitif ve negatif aşırılıklardan uzaktır.
 8. Ortada oluş, dosdoğru yol demektir;
  Her iki yanı ise, Cehennem’in çukurları…
 9. İncelik ve keskinlikte kıl ve kılıç gibidir,
  Üzerinde oyalanmaya, uzun süre beklemeye gelmez!..
 10. Adâletin bir tane zıddı vardır,
  Diğerlerininkilerle birlikte yedi tane zıd huy vardır.
 11. Her sayının altında, bir baş gizlidir;
  Bu yüzden Cehennem’in de yedi tane kapısı var…
 12. Cehennem, zulûme karşı hazırlandığı için,
  Cennet de adâletin yeridir.
 13. Adaletin ödülü; Nûr ve Rahmettir;
  Zulmûn eksiksiz karşılığı da, Rahmeten uzak oluş ve ezilmedir.
 14. İyiliğin yansıması, adâlettir;
  Adalet, beden için olgunluğun doruğudur.
 15. Bileşim bir varlık tek bir parça gibi görününce,
  Cüzlerden akıl ve temyiz yetenekleri uzaklaşır;
 16. Yalın Zât’a dönüşürler..
  Ve şununla bunun arasında sıkı bir bağ olur;.
 17. Ama, cüzlerin terkibinden kaynaklanan bir bağ değil!..
  Çünkü rûh, bedensel niteliklerden uzaktır.
 18. Su ve toprak bir kere tam olarak karıştı mı,
  Hak’tan ona izâfi bir rûh gelir…
 19. Temel unsurlar eşit oranda bir araya geldi mi,
  Boşluğu da rûh âlemi doldurur.
 20. Bedenin şekillendiği anda rûh ışınlarının yansıması;
  Güneşin yeryüzüne ışığını yansıtmasını andırır.

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...