Gülşen-i Raz -23-

  SORU :

 1. Niçin yaratılmışa “Vasıl – Ermiş” diyorlar?
  Sülûku ve seyri nasıl gerçekleşir?..
 2. CEVAP :

 3. Hak’ka ermiş kişi, yaratılmışlıktan ayrılır;
  Kendine yabancı olmak, tanış olmaktır.
 4. Mümkün, imkânı üzerinden attı mı,
  Vacipten başka bir şey kalmaz.
 5. Her iki âlemin varlığı hayâldir;
  Var olma vaktinde gizlidir, zevâl.
 6. Ermiş kişi, artık yaratılmış değildir,
  Kâmil insan, böyle söylemez.
 7. Artık, yokluk bir kapıdan girebilir mi?!.
  Her sâhibin sâhibi Allah’la ne ilgisi var toprağın!..
 8. Yokluk nedir ki, Hak’ka ersin;
  Ondan, bu tür bir seyir ve sülûk meydana gelsin?!.

Check Also

Gülşen-i Raz -1-

Cana düşünmeyi öğreten, Gönül çırasını can nûruyla aydınlatan Allah’ın adıyla… “O” nun lûtfuyla her iki ...