Gülşen-i Raz -22-

 1. Bir aynayı karşına koyda,
  Ona bak ve onda bir başka şahsı gör!..
 2. Bir kere daha bak, nedir o akis?.
  Ne budur, ne o!. Nedir bu akis?.
 3. Ben kendi Zâtımla muayyen isem,
  Bilmiyorum, nedir gölgem?.
 4. Yokluk, varlığa nasıl eklenir?.
  Nûr ile karanlık berâber olmaz..
 5. Mâzi geçmiştir.. Gelecek aylar ve yıllar da henüz yoktur…
  Şimdiki zaman noktasından başka ne vardır!..
 6. Bir noktadır, akıp giden her şey;
  Sen ona akan bir nehir adını vermişsin…
 7. Bu çölde benden başka kim var?!.
  Söyle bana: Nedir ses, nedir sadâ?.
 8. Arâz fanidir, cevher ise, arâzlar bileşimidir;
  Söyle; kendi kendine nasıl bileşim hâline gelir?!
 9. Cisimler, uzunluk, en ve derinlikten oluşur;
  Ama, varlıkları nasıl yokluktan meydana gelir?!.
 10. Bütün âlemin aslı bu türdendir;
  Bunu bildiğine göre, imân et ve gereğini yap!..”
 11. Doğrusu, Hak’tan başka bir şey yoktur…
  Artık, ister “Ben Hak’kım”, ister “O Hak’tır” de, fark etmez.
 12. Vehim menşeli görüntüyü varlıktan ayır,
  Ve kendi yabancı yokluğunu âşina kıl!..

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...