Gülşen-i Raz -10-

 1. Kendi aslına iyice bak!.
  Senin aslın anneye baba oldu, sonra dönüp anne oldu..
 2. Baştan başa tüm cihânı kendi içinde gör!..
  En son geleni de, en ilk bil!..
 3. En son Adem’in nefsi var oldu;
  Ama, her iki âlem de O’nun zâtı sayesinde var olmuş…
 4. Sonuncu değildir Adem!.. Amaç olduğundan, en son da var edilmiştir…
  İnsan, kendi zâtıyle zâhir olur!..
 5. Zâlimlik ve cahillik, nûr’un zıddıdır;
  Ancak Nûr’un zuhûr etmesini de sağlarlar.
 6. Aynanın arkası bulanık olursa,
  Kişinin yüzü, öbür yüzünde görünür.
 7. Güneşin ışıkları dördüncü felekten,
  Yalnız topraktan yansıyabilir.
 8. Meleklerin Mabudunun yansıması sensin!..
  Bu yüzden Meleklerin secde ettiği oldun.
 9. Her tende, senden bir can vardır!..
  Bu yüzden, her şey sana bağlıdır…
 10. Bundan dolayı emrine musahhar oldular;
  Çünkü, her birinin canı sende gizli…
 11. Sen Evrenin özüsün, bu yüzden tam ortadasın!..
  Bil ki sen, Evrenin rûhusun!..
 12. Senin meskenin kuzeydeki dörtte birlik bölümdür;
  Bu yüzden kalp bedenin sol tarafında olur…
 13. Akıl ve rûh âlemi, senin sermâyendir…
  Yer ve gök senin süslerindir!..
 14. Gör o yokluğu ki, varlığın aynısıdır!..
  Aşağıda olsa bile, Zâtını yücelerde gör!..
 15. Doğal güçlerin on bindir;
  İrâdeden kaynaklanan gücününse haddi, hesabı yoktur!..
 16. Bunların her biri, bir aletle tezâhür eder;
  Organlardan, damarlardan ve sinirlerden…
 17. Hekimler bunun karşısında şaşkına döndüler,
  İnsanı analiz etmekte aciz kaldılar…
 18. Hiç kimse, inkâra yönelmemiş,
  Herkes, acizliğini itirâf etmiş…
 19. Her birinde, Hak’tan bir çizgi ve pay vardır;
  Dünya ve âhiretin her biri bir isimden tecelli eder…
 20. Gördüğümüz varlıklar, o isimlerdendir…
  Daima, ismi tenzih etmektedirler.
 21. Her birinin başlangıcı O isim kaynağındandır.
  Geri dönüş vaktinde de bir kapı işlevini görür…
 22. Kim ilkin o kapıdan gelmişse, oradan da çıkar,
  Dünyada perişan olsa da…
 23. Ondan öğrendin bütün isimleri;
  Ki, şeklin varlığı, müsemmânın aksidir!..
 24. Hayat, Kudret, ilim ve İrâde…
  Ey mutluluk sâhibi kul, bütün bunlar seninle gerçekleşir!..
 25. Duyarsın, görürsün, dirisin ve söylersin!..
  Bâkisin, ama kendinden değil; oradan…
 26. Ne güzel başlangıç ki, sonun aynısıdır!..
  Ve ne güzel bâtın ki, zâhirin tıpkısıdır!..
 27. Sen gece-gündüz kendinle ilgili olarak kuşkular taşıyorsun,
  Daha iyisi, kendini bilmemendir…
 28. Düşüncenin sonucu, şaşkınlıktır!..
  Düşünce konusu da burada son buluyor.

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...