Tüm Dünya Bir Hayal!

Tüm Dünya bir Hayal!

Dışarda gördüğünüz herşey, dağlar, göller, tanıdığınız insanlar, Hepsi de hayal, zihindeki duyuların bir arada yarattığı bir hayal. İki çeşit hayal vardır: Bir tanesi “kollektif hayal”.

Kollektif illüzyon, sipiritüel beşeriyeti,insanlığı,  genel olarak insanları anlatır. Dolayısıyla sen dağı görürsün, başka biri de dağı görür, aslında herkes dağı, gölü ve diğer şeyleri görür. Bu kollektif illüzyondur.

Zihinin duyularını kullanmadığınız zaman, hakikatin bu görüntülerden farklı olduğunu anlayabilirsiniz. Görüntüler duyular ve zihinin doğrusudur ve fenomenal dünyanın duyusal algısından çıkmanın bir yolu yoktur ve durum insanın sınırlanmasıdır ve bu “Maya” diye tanımlananla meydana gelmiştir.

Maya’nın 6 noktası vardır ve bunlar  “İlahi Zihin” konusunda videokasette, DVD’de bahsedilmiştir…

İkinci olarak “kişisel hayal” vardır. Kollektif hayal, tüm insan için ortaktır ve kişisel illüzyon ise her kişi için kendi doğrusudur. Bundan kastım, mesela:bir kişi hakikati belirli bir şekilde algılamak ister ve belki de yoksulluğu tecrübe
etmek ister, bir başka kişi de refahı tecrübe etmek ister.Bir başkasının ise sadece kafası karışıktır.

Bunların hepsi kişisel illüzyondur. Zenginlik de yine bir kişisel illüzyondur, yoksulluk da bir başka kişisel illüzyondur,
kafa karışıklığı da bir kişsel illüzyondur.

Tüm yaşam kişisel hayal ve kollaktif hayal arasında yaşanarak geçer ve hakikat tam anlamı ile tecrübe edilmez.
Çünkü hakikat ile hayal arasındaki farkı sorgulayacak pek fazla insan yoktur! Satya Yogada şimdi hayal ile
gerçekliği konuşmanın zamanıdır ve duyular bu modelin olacağını gösteriyor. Olmuştur bu ve 2012 ile
beraber  yine olacaktır, farklı bir evrene sahip olacağız ve özellikle güneşten gelen lütufla.

Check Also

Herpes, Alzheimer ile Bağlantılı