Şifa – Joe Dispenza – Bölüm 1

Beyin ve beden, gerçekten odaklandığınızda ve dikkatinizi verdiğinizde dış dünyanızda olup biten ile iç dünyanızda olup biten arasındaki farkı aslında bilmiyor!

Beynimizin yaklaşık %40’ını oluşturan Frontal lob, “yaratıcı merkezi”dir.

Aynı şekilde düşünmeye devam ettiğiniz sürece aynı yaşamı oluşturmaya devam edersiniz.

Düşünceler ve duygular beynin dilidir

Duygu, his tam olarak nedir?

Bilgi zihin içindir, deneyim de beden için.

Bence bizim görevimiz felsefeci olmaktan öte usta olmaya başlamaktır.

Bilgiden deneyime ve bilgeliğe, zihinden bedene ve ruha, düşünceden yapmaya ve olmaya geçmektir.

Bölüm 2
Bölüm 3 Bölüm 4

Check Also

Artırılmış İhtiyaca Göre Düzenlenebilen İnsan Bedeni

  Bir öğrenci kaybettiği paramağın yerine, elleri ile göremeyi sağlayan KÜÇÜK BİR KAMERA yerleştirdi. Tek ...