Senin münafık dediğine spirutal dendiğinde!..

Check Also

Ağrı Kesiciler Arasındaki Temel Farklar