Eşzamanlılık ve Holografik Evren


Hepsinin, “Öz”ü ve “Zât”ı itibariyle, “hologramik” esasa göre aynı varlık ve aynı cevherden meydana gelmesi nedeniyle; skalanın her hangi bir boyutundaki birim, “Öz”üne, “Zât”ına doğru bir yolculuğa çıkabilirse; veya bir diğer ifadeyle, “Zât”ına doğru bir sıçrama yapabilirse, o Nokta`da, kendisinden sayısız defa mikro veya sayısız defa makro plandaki birimlerle iletişim kurabilir!. Bu iletişim, Zâtî iletişimdir… Ama bunun için de kişinin ilk önce kendi Zât`ını bilmesi gerekir…
Kaynak : Sistem Hakkında – Üst Madde – Ahmed Hulûsi

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu