“Ben”in Gizemi

Çeviren      : Cem Özemre
Hazırlayan : Hakan Çakmak

Beni ben yapan nedir?
Beni nasıl bulursunuz?
Ben hissedişi için beynin hangi bölgeleri aktive oluyor?
Nöronların ateşlenmesinin beni yarattığına ilişkin hangi kanıtlar var?
Beynin çalımadığı bir an var mı?
Beyin uyur mu?
Karar vermeden önce ne karar vereceğimiz bilinebilir mi?
İçsel dünyamız nasıl meydana geliyor?
Farkında olduğumuzu nasıl biliyoruz?
Bilinci açıklayan bir denklem var mı?
Bilinçli olan ben miyim yoksa nöronlarım mı?
Özgür irade var mı?
Kararlarımı veren kim?
Nöronlarımın tutsağı mıyım?
Bilinli zihin beyin aktivitesinden ayrı mıdır?
Elle tutulamayan içsel dünya deneyimlerimizi ölçebilmemizin bir yolu var mı?
Kendimizin farkına ilk ne zaman varırız?
“Ben” hissedişi olanlar yalnızca insanlar mı?
Bilinç nerede başlayıp, nerede bitiyor?
Bilinç-metre mümkün mü?
Kendi farkındalığımız ile ölüm farkındalığı arasında ilişki var mıdır?
Beynimizin hangi bölümü bizi bilinçli yapıyor?
Beden dışı deneyimler ne kadar etkili ve güçlü?
Beden dışı deneyimi nasıl oluşturabiliriz?
Başka birisinin görüşünden Dünya’yı görebilir miyiz?
Ben hissi, beden ve zihin ilişkini nasıl daha iyi anlayabilirim?
Uyku nedir, bilinçle ilişkisi nedir?
Uyuduğumuzda ne oluyor da bilincimizi yitiriyoruz?

Retiküler aktivasyon sistemi: Beyin kökünde bulunan ve omurilik ile beyin korteksi arasındaki sinyal alış verişinde genel bir filtre, aktarma ve düzenleme merkezi olarak hareket eden karmaşık bir sinir hücreleri sistemi. Bu işlevleriyle, hangi durumlarda hangi uyarıcılara tepki vereceğimizi etkiler ve uyku, uyanıklık ve dikkat süreçleri ile bazı reflekslerde rol oynar. Bu merkezin uyarılması, algısal ayırt etme kapasitesinin artmasına, zedelenmesi ise komaya yol açabilir.

Talamus: Beyin yarımkürelerinin altında, beyin sapının hemen üstünde bulunan, sağ ve sol olmak üzere iki kısımdan oluşan ve omurilik, beyin sapı ile beyin korteksi arasındaki sinyal alışverişinde bir röle istasyonu olarak çalışan gri maddeli beyin yapısı. Koku hariç bütün duyu sinyalleri önce taalamusa, buradan da korteksin ilgili alanlarına iletilir

Aktarma istasyonu: Talamusta bulunan ve aldığı sinyalleri hiçbir değişikliğe tabi kılmadan başka bir yere ileten sinir hücreleri

Beyin korteksi (cerebral cortex): Beynin yarımkürelerinin dış yüzeyini kaplayan 1 ila 4 mm. kalınlığındaki gri madde. Evrimsel açıdan beynin en son gelişen kısmı olan bu kısım, dil, yaratıcılık, problem çözme, akıl yürütme, planlama, vb. gibi son derece gelişmiş yüksek düzeyli bilişsel yetileri yönetir.

Pre-motor korteks: şuurumuza ulaşmadan bazı hareketlerin kontrolünü sağlayan bölüm.

Propofol: amaci anestezinin devamini saglamak degil baslangicta hizli bir sekilde hastayi uyutmaktir.

Bazal ganglion: beynin orta kısmında bulunan prefrontal korteks ve alt motor ve duyu bölgeleri arasındaki iletişim ve yönetimi sağlayan yapıların genel adıdır. Karmaşık motor hareketlerin uygulanması ve yönetilmesi bu yapılar aracılığıyla yürütülür.

Talamokortikal (talamus-kortikal döngü): Talamus ve beyin kabuğu iletişimi.

Serebellum: Beyincik ya da Cerebellum, vücudun denge organlarından biridir. Kasların düzenli çalışmasını sağlar.

Transkraniyal Manyetik Uyarım: psikiyatride ve nörolojik hastalıklarda kullanılan yeni bir tedavi yöntemidir. Son 15 yılda kaydedilen teknolojik ilerlemeler beyinde hücresel elektrik akımını ölçmek ve değiştirmek konusunda bazı cihazların geliştirilmesini sağladı. Bu cihazlardan biri Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) sistemidir.

İlgili
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/beynindekihologramdunyan.htm

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/bilincbeyninneresinde.htm

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu