Halkoluş

Üstad Ahmed Hulûsi’nin 2008 yılında yaptığı bir sohbet.

İnsan, hücresel yapıyla halkedilmiştir. Bu halkedilen insan, halkiyeti itibarıyla yani beyin kapasitesi itibarıyla en mükemmel şekilde meydana getirilmiştir. Çünkü ‘Halakel insane ahseni takvim’ dendiğine göre insan yani bu topraktan, çamurdan veya bizim bugünkü anlayışımızla hücresel yapıdan meydana gelen, beyin sahibi olan insan, en mükemmel şekilde halkedilmiştir. En güzel şekilde halkedilen insan ‘Ruhumu nefettim’ işaretiyle ve ‘O’na isimlerin tamamını talim etti’ ayetinin işaretiyle işaret edilen Halife özelliğinden bahsedilir. Halife özelliği için ‘halkettim’ kelimesi kullanılmaz ‘ceale’ kelimesi kullanılır. Çünkü ‘Halife’ kelimesinin işaret ettiği mana yaratılmış olmaktan münezzehtir…

Kaynak: http://www.ahmedhulusi.org/tr/sohbet/halkolus

Check Also

Telefon Ekran Aydınlık Ayarı

Telefonunuzun ekranı muhtemelen çok parlak-Mevcut ayar limitinin ötesinde daha karanlık yapmanın yöntemi Gece yarısı, yatak ...