Halife “İnsan” Yaratılmamıştır! – Ahmed Hulusi

Check Also

Deizm Niçin Çağdışı Bir Anlayıştır?