Allâh Dilediğini Yapar! – Ahmed Hulûsi

Check Also

Rasûle İnanmayanın Allâh’a İmanı Yoktur!