Adiyat Sûresindeki “Atlar” Metaforu

Check Also

Deizm Niçin Çağdışı Bir Anlayıştır?