Aylık Arşiv: Eylül 2011

Çok Yemek İsraftır !

Çok yemek israftır buyruğuna gelince.  Buradaki israf sanıldığı gibi fazladan yenen nesne yönünden olmayıp; yiyen yönündendir!.. Çünkü beynin belli bir enerji ihtiyacı vardır, diğer organların belirli bir enerji ihtiyacı vardır. Fazlası hiç bir işe yaramaz!.. Üstelik bu fazlalığın tüketilmesi için de gene beyin enerjisi boşa harcanacaktır. Ayrıca bunların bedende birikimi, beyin enerjisini israf yönünden ekstra bir «delik» meydana getirecektir. Fazla ...

Devamını Oku »

ve Melaiketih !

Şimdi dikkat edelim… “Âmentü“iman ettim, “ve” sözü ile “meleklerine” bağlanıyor!. Meleklerine iman, “ALLAH”a imanın hemen akabinde ikinci sırada geliyor. Niçin meleklere iman bu derece önemli? Niçin kitaba ve rasûle imandan önce geliyor sıralamada?.. Nitekim “Amener resûli” diye bildiğimiz Bakara Sûresi sonundaki ayetlerde de: “Küllün amene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve resûlih…” diye bu sıralamayı bildiriyor!… Meleklere iman nedir, nasıldır ve niçindir? Bu konuyu “RUH İNSAN CİN” isimli kitabımızın genişletilmiş 10. baskısında oldukça izah etmeye çalıştık.. Şimdi burada da bir ...

Devamını Oku »

Amentü !

“Amentü“, bilindiği üzere, “İslâm Dini“nin bildirmiş olduğu iman edilmesi zorunlu esaslar bütünüdür. –Amentü “B”illahi  ve melâiketihi  ve kütübihi  ve rasûlihi  vel yevmil âhir  ve bil kaderi, hayrıhi ve şerrihi min ALLAH`u teâlâ  vel ba`sü ba`del mevt.. Bundan sonra da şehâdet gelir: “Eşhedü enlâ ilâhe İLLAALLAH ve eşhedü enne Muhammedün abduhu ve rasûluh”. Burada hemen öncelikle şunu belirtelim ki, “âmentü” sonradan formüle edilmiş bir inanç ...

Devamını Oku »

Hediye !

Bir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek alır. Neden sonra, yaptıklarından pişman olur ve hiç olmazsa iyi birşey yapmış olmak için bunu Hacı Bektaş Veli’nin dergahına kurban olarak bağışlamak ister. O zamanlar dergahlar aynı zamanda aşevi işlevi görüyordu. Durumu Hacı Bektaş Veli ‘ye anlatır ve Hacı Bektaş Veli helal değildir diye bu kurbanı geri çevirir. Bunun üzerine ...

Devamını Oku »

Uyuma !

Cuma günü.. Cuma vakti.. Cemaat tek tük camiye gitmekte.. İmam kürsüde.. Girenlerin arasında. O… Hızır.. Hızır (a.s.) da genç ihtiyar arasında onlardan biri gibi gidiyor bir köşeye oturuyor. Kürsüde imam sohbete başlıyor. Hızır’ın (a.s.) yanına kırklı yaşlarında bir adam gelip oturuyor. Cami yavaş yavaş dolmakta… Adam, bir müddet sonra uyuklar bir vaziyette sallanıyor, ha uyudu ha uyuyacak.Hızır (a.s.) adamı dürtükleyerek ...

Devamını Oku »

“B” Sırrıyla !

“Vallahu muhıytun Bilkâfiriyn” (2-19) “Allâh, hakikati inkâr edenlerin de varlığını meydana getiren Muhiyt’tir (ihâta etmektedir).“ “ve HUve Bikülli şey’in Aliym” (2-29) “O her şeyi bizâtihi kendinden yarattığı içindir ki her şeyi bilendir.“ “Vallahu basiyrun Bima ya`melun” (2-96) “Allâh, hakikatleri olarak yaptıklarını değerlendirmektedir (Basıyr).“ “İnnallahe Binnasi leraufur rahiym” (22-65) “ŞÜPHESİZKİ ALLAH İNSANLARIN HAKİKATI OLARAK (insanlardan) RAUF VE RAHİMDİR” “Vallahu a`lemu Bi ma yektumun” (3-167) “ALLAH ONLARIN GİZLEMEKTE OLDUKLARININ HAKİKATI VE ASLI OLARAK ...

Devamını Oku »