Sigara ve Nargile Dumanı Beynin Hayati Bölümü Olan Kortekse Zarar Veriyor:

Sigara Kullanımı, Beynin Önemli Kısmı olan Beyin Korteksini İnceltiyor!

Yıllar önce, çocuklar, sigara içmenin, gelişimlerini önleyebileceğine dair uyarılmıştı. Ama şimdi Edinburgh Üniversitesi ve McGill’deki Montreal Nöroloji Enstitüsü ile yapılan çalışma, uzun süreli sigara içmenin beynin korteksini incelttiğine dair yeni kanıtlar sunmakta. Korteks, örneğin; hafıza, dil, algı gibi, önemli bilişsel fonksiyonların gerçekleştiği beynin dış tabakasıdır. Ayrıca, sigara bırakmanın, en azından korteksin yeniden kalınlaşmasına yardım ettiği de ilginç bir şekilde göstermektedir.
sigara

Resimdeki sarı/turuncu alanlar, 73 yaşındaki deneklerin kortekslerinin kalınlığının yaşamboyu içtikleri miktarla ilişkilendirildiği bölgeler; yaşamları süresince ne kadar sigara içtilerse, o kadar daha ince beyin korteksine sahip olmaktalar.

Araştırmaya 244 erkek ve 260 kadın denek (bu sayı sigara ve kortikal kalınlık konusunda yapaılan daha önceki herhangi benzer bir araştırmadan  5 kat daha fazla) katılmıştır. Deneklerin ortalama yaşları 73’dür. Test grubu; halen sigara içen, eskiden içen ve hiç içmeyenlerden oluşmaktadır. Tüm denekler, 1947 yılında, İskoç Mental Araştırmasınn bir parçası olarak, çocukken de incelenmişlerdir. Araştırmacılar, deneklerle yaptıkları en son kişisel görüşmeden elde ettikleri sağlık bilgilerini de biraraya getiririler ve ayrıca MRI taramalarından ortaya çıkan deneklerin beyin kortekslerinin en son durumlarını da buna eklerler.

Sonuçlar için McGill Üniversitesi’nde Pisikiyatri Bölümü’nde yardımcı profesör, Douglas  Zihin Sağlığı Üniversite Enstitüsü’nde de pisikiyatrist olan ve Montreal Nöroloji Enstitüsü’nin de bir üyesi ve araştırmanın baş yazarı olan Dr. Sherif Karama şunları ifade etmekte:
Yaşları 73 olan  ve halen sigara içen ve eskiden içenlerin, hiç sigara içmeyenlere göre beyinlerin korktekslerindeki pek çok alanın incelmiş olduğunu tespit ettik. Sigarayı bırakan deneklerde sigara içmedikleri her yıl, beyin kortekslerinde kısmi düzelme-iyileşme de saptanmıştır. Bu gözle görünür iyileşme prosesi  yavaş ama tamamlanmamıştır. Bu çalışmada yer alan 25 yıl önce sigarayı bırakmış olan eskiden ağır sigara tiryakileri olan denekler ise halâ daha ince kortekse sahiplerdir.”

Normal yaşlanma süreci içinde de korteks incelse de, bu araştırma, bu sürecin sigara ile hızlandığını da tespit etmiştir.  Daha ince bir beyin korteksi, yetişkinlerde  bilişsel zayıflama ile bağdaştırılmaktadır.

Kaynak: Moleküler Psikiyatri, S. Karama, IJ Deary ve diğerleri.

Son olarak Dr. Karama şunları dile getirmekte: “Sigaranın, bilişsel gerilemeye neden olabilecek, beyin korteksininin incelmesini hızlandırdığına  dair sigara içenler uyarılmalılar!”

Çeviren: AylinER
http://neurosciencenews.com/cortical-thinning-smoking-mri-1746/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu