İnsanlar Kendi DNA’larına Benzer Eşleri Seçme Eğiliminde !..

Colorado Boulder Üniversitesi’nin yaptığı yeni bir çalışmada, kişilerin aynı popülasyondan rastgele seçilen bireylere nazaran eşleriyle genetik olarak daha çok benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.

benzer

İnsanların benzer karakter, din, yaş, ırk, gelir seviyesi, beden tipi ve eğitime sahip olanlarla evlenme eğiliminde olduğunu bilimadamları çoktan tespit etmiş durumda.

“Proceedings of the National Academy of Sciences” adlı dergide yayınlanan bu yeni çalışmada, bilimadamları insanların kendi DNA’larına benzer kişileri seçme eğiliminde olduğunu göstermekte. Irk, beden tipi ve hattâ eğitim gibi özelliklerin bile genetik unsurlara sahip olduğu bilinmekle birlikte, bu çalışma tüm genom boyunca benzerliklere bakılması açısından bir ilk olma özelliğine sahip.

CU-Boulder Davranış Bilimleri araştırma görevlisi ve bu konuda yapılan araştırmanın başı olan Benjamin Domingue şunu ifade ediyor: “ İnsanların birbirlerine benzer kişilerle evlenmesi çok iyi bilinen bir durum.Ancak, genetik söz konusu olduğunda bizlerin eşlerimizi rastgele seçip seçmediğimiz de bir soru işareti.”

CU-Boulder Doç Dr. Professor Jason Boardman’ın da dahil olduğu Domingue ve meslektaşlarının bulunduğu ekip, bu araştırma için, yaşlılıkla ilgili kurulmuş Ulusal Enstitü’nün sponsorluğunda Sağlık ve Emeklilik Enstitüsü tarafından toplanan genomla ilgili datayı kullandılar.

Bilimadamları, 825 İspanyol olmayan, beyaz Amerikalı çiftin genomlarını, özellikle DNA’larında yer alan çoğunlukla bizleri diğer insanlardan ayırdığı bilinen “tek nükleotid polimorfizm”ini incelediler.

Araştırmacılar, diğer rastgele seçilenler iki bireye göre  evli çiftlerin DNA’larında çok az farklılıklara sahip olduklarını buldular.Toplamda, araştırmacılar her bir kişinin genomundaki 1.7 milyon tek nükleotid polimorfizmini kullanarak kişiler arasındaki genetik benzerlik konusunda fikir edindiler.

Araştırmacılar,evli çiftler arasındaki genetik benzerliğin büyüklüğü ve önemini, daha iyi incelenmiş bir fenomen olan benzer eğitime sahip olanların evliliği olarak bilinen “eğitimsel sınıflandırıcı(insanların rastgele değil birbirine uygun) çiftleşme”nin büyüklüğü ve önemi ile karşılaştırdırlar.Çıkan sonuç; “Genetik sınıflandırıcı-(insanların rastgele değil birbirine uygun) çiftleşme” olarak bilinen,  genetik olarak  benzer bir eşi tercih etme “eğitimsel sınıflandırıcı(insanların rastgele değil birbirine uygun) çiftleşme”nin gücünün yaklaşık içte biri kadar.

Bu araştırma neticesinde ortaya çıkan sonuçlar, bilimadamları tarafından kullanılan, insan popülasyounu arasındaki genetik farklılıkları anlamak adına  istatiksel modeller çıkarmaya yardımcı olabilir.

Bu yapılan çalışma, diğer ırklardaki evli çiftlerin genetik olarak benzeyip benzemediğini ya da benzer DNA  değil de aslında daha farklı DNA’ya sahip olan eşlerin tercih edilip, edilmediğini keşfetmeye dair  gelecekteki araştırmalar için ayrıca bir temel oluşturmakta.

Çeviren : AylinER
Kaynak :  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140519160716.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Ftop_news%2Ftop_science+(ScienceDaily%3A+Top+Science+New

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu