Her Yerdesiniz !

Her yerdesiniz! Kuantum teorisine göre, insan doğmadan önce de bilinci mevcuttur.

Kuantum bilimi her zaman var olduğunuzu ve de var olacağınızı söylüyor.

Biyolojik ve medikal kimya alanında uzmanlaşan çok saygıdeğer bir bilim adamına göre, siz ve bilinciniz doğmadan önce bile vardınız.

Bilim insanları neden ve nasıl bilinçli varlıklar olduğumuz konusunda hala şaşkın durumdalar.

Teorilerden birisine göre bilinç, kuantum -atomaltı- skalada, evrende daima var olan enerjiyle oluşur.

Teori Einstein’in meşhur sözüne dayanmaktadır: “Enerji yaratılamaz ya da yok edilemez. Sadece bir yapıdan başka bir yapıya dönüştürülebilir.”

Dr David Hamilton, kuantum parçacıklar sayesinde tüm bilincin her zaman evrende var olduğunu ve de olacağını söyledi. Doğduğunuzda ise bu durum fiziksel bir yapıya dönüşür.

Dr Hamilton: “ Her birimizin doğmadan önce bile dünyada var olduğumuza inanıyorum. Her birimiz şu anda fiziksel bir boyuta odaklanmış saf bilinçleriz.”

Bilim bazen yaşamın rastgele olduğunu söyler; rastgele oluşan atom altı parçacıklardan kaynaklanmaktadır. Ama ben buna pek katılmıyorum.”

Yaygın bilim, bilincin, beyin kimyasının bir yan etkisi olması gerektiğini söylemektedir.”

Ama ben beynin bilinci sadece etkilediğine inanıyorum. Tıpkı bir televizyonun bağlantı kalitesinin, sinyal sürecini ve de dolayısıyla da sizin aldığınız görüntü kalitesini etkilemesi gibi.”

Televizyon programı yaratmaz; beyin de bilinci yaratmaz.”

Bilinç kainatın temelidir; gerçekliğin her bir dokusuna örülmüştür. Bilinç, zaman ve mekanın ötesine geçmektedir.”

Eğer saf bilinç olarak var olduğunuz fikrini kabul ederseniz, o zaman doğmadan önce var olmuş olmalısınız.”

Gerçekten her yerdesiniz. Her yerde.”

Dr Robert Lanza da benzer bir teoriyi paylaşıyor. Lanza, bilincimizin (mind), bedenlerimizdeki enerji yoluyla var olduğunu, fiziksel yapımız son bulduğunda da biocentrism (biyomerkezcilik) adını verdiği bir süreçle serbest kaldığını söylüyor.

Fiziki bedenlerimiz öldüğünde, bilincimizin (consciousness) enerjisi kuantum boyutta devam eder.

Dr Lanza, sonsuz sayıda evrenler olduğunu ve de muhtemelen olabilecek her şeyin bu evrenlerin birinde gerçekleştiğini söylüyor.

Sonuç olarak, bilincin paralel bir evrende var olmaya devam ettiğini iddia ediyor.

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.express.co.uk/news/science/828324/Human-consciousness-universe-quantum-theory/amp

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu