Glüten Beyin

Glüten Beyin: Buğday Frontal Kortekse Giden Kan Akışını Kesiyor!

Günümüzden 1954 lere kadar uzanan kısmi ya da tam şizofreni vaka raporlarında çözüm, “glütensiz diyet” olmaya başladı. Bu konudaki dikkate değer çalışmayı bir önceki makale olan “60 yıllık Çalışma: Glüten Kullanımının Şizofreniye Uzanması”nda yer verdik.Bu etkileyici bağlantıda, bağırsak beyin aksının bozulması,buğdayın geniş bir aralıktaki farmakolojik olarak aktif olması ve çoğunlukla da opiyoid reseptör polipeptitleri ayarlaması üzerinde durulurken esas rahatsız edici açıklama gözler önüne serildi: “Buğday tüketimi beyindeki kan akışını kesiyor!”

Journal of Internal Medicine dergisinde yayınlanmış 1997 yılında yapılmış bir durum çalışması ile konuya giriş yapalım… Bu çalışmada anlatılan durumda; şiddetli ishal ve kilo kaybı şikayeti (glüten intoleransının klasik semptomu) ile gelen 33 yaşındaki hastaya daha önceden varolan şizofreni rahatsızlığı teşhisi konmuş ve hastanın beyin taraması sonucunda beynin frontal korteksinde serebral  hipoperfüzyon (beyne kan akışının azalması) gözlemlenmiştir ve neticede glütensiz bir diyet  ile hastanın bağırsaktaki hasarın ve otoantikorların normale dönmesi sadece gerçekleşmiyor ayrıca frontal kortekse kan akışı başlıyor ve  bu da şizofreni semptomları için çözüm oluyor.

Daha sonra, 2004 yılında bu çalışmayı takip eden, bir önceki çalışmanın şans eseri bir sonuç ya da belki tedavi edilmeyen yaygın çölyak hastalığının etkisi olmadığını doğrulayan bir başka çalışma Roma, İtalya’da Katolik Üniversitesi, İçhastalıklar Enstitüsü’nde yapılıyor ve bu çalışma American Journal of Medicine dergisinde yayınlanıyor.Endişe ve depresyon haricinde herhangi bir nörolojik ya da psikiyatrik rahatsızlığı olmayan 15 tedavi edilmemiş çölyak hastası neredeyse bir yıllık glütensiz diyete sokuluyor ve daha sonra  bu hastalar kendilerine benzer yaş ve cinsiyette olan 24 sağlıklı gönüllü ile karşılaştırlıyorlar. Tüm denekler, serebral tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi incelemesinden geçiriliyorlar.

Sonuçlar çok dikkat çekici : Tedavi edilmemiş çölyak hastalarında ciddi ölçüde bozulan kan akışında artışı gözlemleniyor:

“ Glütensiz diyet yapan 15 çölyak hastalarının sadece birinde (%7),15 tedavi edilmemiş çölyak hastasının 11’inde (%73) en azından bir beyin bölgesinde kan dolaşımındaki yetersizlik sonucunda kan basıncının düşmesi gözlemlenir. Sağlıklı deneklerle karşılaştırıldığında, tedavi edilmemiş çölyak hastalarında 26 beyin bölgesinin 7sinde serebral perfüzyon çok daha düşük (P <0.05). Çölyak hastaları ile sağlıklı denekler arasında, serebral perfüzyonlarında belirgin bir farklılık gözlemlenmemiştir.”

Ve çalışmalarını şu şekilde sonuçlandırıyorlar: “ tedavi edilmemiş çölyak hastalarında bölgesel serebral kan akışı değişikliği kanıtı mevcuttur.”

 Tartışma:

Şimdi gelin serebral (beyin) hipoperfüzyonu (kan dolaşımındaki yetersizlik sonucunda kan basıncının düşmesi) nedir ona bakalım..

Hipoperfüzyon basit anlamda bir organa kan akışının düşmesidir. Bu isterkaraciğe, kas gibi içsel bir organ olsun ya da beyin olsun, bu organ düşük oksijen ve besin eksikliği-oksijen düzeyinin düşüklüğünü tecrübe edicektir ve böylelikle de yetersiz, standartın altında bir seviyede fonksiyon göstericektir. O zaman, serebral (beyin) hipoperfüzyon, beyne (aşırı derecede enerji ihtiyacı olan ve bilincin de bu enerjiye bağlı olduğu organ) bu enerji kan akışının yetersizliği, az olmasıdır.

New York Times  en çok satanlar listesinde bir numara olan “Grain Brain-Tahıl Beyin” adlı kitabın yazarı Dr. David Perlmutter, tahılların beyin sağlığına zararı konusunu tüm dünyaya tanıtmaktadır. Biliyoruz ki; tek başına tahılların karbonhidrat içerikleri, nöronlar içerisinde insülin aracılı glükoz homestaz-dengeleşimini bozmaya ve nihayetinde de nöronların yetersiz fonksiyon ortaya koymasına  ve bazı durumlarda da ölmesine katkıda bulunuyor. Ancak, özellikle buğdayın kan akışını ve forntal korteksin mizacın yapısını bozma özelliğine sahip olmasının derin olası sonuçları vardır.

Örneğin; Biliyoruz ki; frontal lob beyindeki “yürütme organı”dır ve şu fonksiyonlara sahiptir:

–          Anlık davranışların gelicekteki sonuçlarını farketeme

–          “İyi” ve “kötü” davranışlar arasında seçim

–          Sosyal olarak kabul görmeyen tepkileri bastırma ve üstesinden gelme

–          Göreve dayalı olamayan uzun süreli hafızayı tespit etmek, durdurma

–          Şeyler ve olaylar arasındaki benzer ve farkılıkları belirleme

Buğday tüketimi, bazı mekanizmaları henüz bilinmese de, hastalık riskine açık olan, hassas bireylerdeki beyinlerde kan akışına müdahle etmekte ve neticede de beyinin yürütme fonksiyonlarını bozuyor. Buğday tüketiminden uzak durmak, ahlak, sorumluluk, idrak, anlayış  gibi kritik fonksiyonlara sahip beynin bu bölgesine (forntal lob)  karşı önceden önlem alınmış akılcıl bir davranış olarak kabul edilmelidir.

http://www.drbuttar.com/gluten-brain-wheat-cuts-off-blood-flow-to-frontal-cortex/ ‘den Türkçeye AylinER tarafından çevrilmiştir.

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu