Böbrek Fonksiyonlarındaki Bozukluk Beyin Rahatsızlıkları ile İlişkilendirildi

Bir araştırma böbrek bozuklukları ile beyin hastalıkları arasında ilişki olduğunu ileri sürüyor.

Hasar görmüş böbrek fonksiyonu beyne giden kan akışını azaltabilir ve dolayısıyla da felç veya bunama oluşumuna sebep olabilir. American Society of Nephrology Dergisi’nde de(JASN) yayınlanacak olan araştırmanın bulgularına göre, optimum böbrek sağlığını korumak beyin için de faydalı olabilir.

Felç ve bunama, kronik böbrek rahatsızlığı olan kişilerde, genel nüfus içindeki bireylere göre çok daha fazla görülmektedir. Ama bunun nedeni henüz kesin değil. Olası bir böbrek-beyin ilişkisini incelemek için, Dr M.Arfan Ikram, Sanaz Sedaghat (Hollanda, Erasmus Üni. Tıp Merkezi) ve arkadaşları 2645 kişinin katıldığı Rotterdam Araştırması’nda, kişilerin böbrek fonksiyonlarına ve beyne giden kan akışına baktılar.

Araştırmacılar, zayıf böbrek fonksiyonunun, beyne giden kan akışını ya da hipoperfüzyonu çok güçlü bir şekilde etkilediğini gördüler. Ayrıca, hipoperfüzyonu olan katılımcılarda zayıf böbrek fonksiyonu felç ve bunama ile de ilişkilendirildi. Bu bulgular bilinen kardiyovasküler risk faktörlerinden bağımsızdı.

böbrekAraştırmacılar, zayıf böbrek fonksiyonunun, beyne giden kan akışını ya da hipoperfüzyonu çok güçlü bir şekilde etkilediğini gördüler. Bu resim görsel amaçlıdır. Henry Gray

Dr. Ikram: “Bulgularımız, böbrek hastalığı ile beyin rahatsızlığı arasındaki bağlantıyla ilgili olarak olası bir açıklama sunuyor. Böbrek hastalığı ve beyin hipoperfüzyonu her ikisi de geri dönüşümlü olabildiği varsayılırsa, bu koşulları iyileştirmenin kişideki olası beyin hastalığı riskini azaltabileceği üzerine bir inceleme yapılabilir.” Araştırma ayrıca göstermektedir ki, böbrek-beyin bağlantısı sadece kronik böbrek hastalığı olanlarla sınırlı değil. Aşikar bir hastalığı olmayan, toplumun genelindeki kişilere de uzanmaktadır.

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/brain-blood-flow-kidney-function-2401/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu