Kan Testi İntihar Riskini Öngörebiliyor

Amerika, Baltimore’daki Johns Hopkins Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, tek bir gendeki değişkenleri kullanılarak, bir kişinin intihara meyilli olup olmadığının anlaşılabileceğini tespit ettiler.

Bilimadamları tarafından gelişitirilen bir kan testi ile bir kişinin intihar edip etmeyeceğini tahmin edilebiliyor. Bu çığıraçıcı buluş,yüzlerce ölümü engelleyebilir. kan_testi

Amerikalı araştırmacılar, tek bir gendeki değişkenleri kullanılarak, bir kişinin intihara meyilli olup olmadığının anlaşılabileceğini tespit ettiler.

Bu değişimler, basit bir kan testi yolu ile tespit edilebiliyor ve bu da terapist ve doktorların geç olmadan o kişilere müdahele etmesine yardımcı oluyor.

Bilimadamları, bu kan testinin,savaş alanına gitmeden ya da döndükten sonra intihar riski taşıyıp taşımadıklarını öğrenmek için askerlere de uygulanamanın yararlı olabiliceğini belirtiyorlar.

Baltimore, Maryland ‘deki Johns Hopkins Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, “SKA2 gen”inin intihar riski taşıyan kişilerde düzgün çalışmadığını tespit ettiler.

Bu gen, kortizol-stres hormonu-seviyelerini kontrol altında tutmaktan sorumlu.

Bu araştırmanın başı psikiyatri ve davranışsal bilimlerde yardımcı doktor olan  Dr Zachary Kaminsky şunları açıklıyor: “ İntihar başlıca engellenebilir halk sağlığı problemi. Ancak, bizler bunu durdurma çabalarımızda engele uğruyoruz. Çünkü,intihar etmeye meyilli kişileri tahmin etmede tutarlı, uygun  bir yol bulamamıştık.Bizim geliştirdiğimiz bu test ile, intihara meyilli kişileri tespit edip, onlara intihara girişmeden önce müdahele edebiliriz.”

Bu kan testi ciddi anlamda intihara meyilli kişileri %90 oranında bir doğruluk payı ile tespit etmeyi başarmıştır.

Ayrıca, araştırmcılar, basit anlamda SKA2 geninin seviyesinden bir kişinin daha önce intihara teşebbüs edip etmediğini de %96 doğruluk payı ile belirlemişlerdir.

SKA2 geni beyinde pre-frontal kortekste bulunmakta ve olumsuz düşünceleri engellemede ve dürtüsel davranışları kontrol etmede rol oynamakta.

Eğer beyinde yeterince SKA2 geni olmazsa ya da bir şekilde bu gen değişime uğramışsa, beden kortizol seviyesini kontrol edemiyor. Daha önceki araştırmalar göstermektedir ki; intihara teşebbüs eden insaların ya da intihar edenlerin sistemlerinde çok miktarda kortizol bulunmaktadır.

Bu kan testi, hastalarının intihara meyilli olup olmadıklarını tespit edip, onları izleme ve onların yaşamlarına son vermede kullabilecekleri olası ilaç ya da aletlere ulaşmasını kısıtlamalarında doktorlara ve psikiyatristlere yardımcı olabilir.

Dr. Zachary Kaminsky ayrıca bu testin intihara yönelik düşünceleri iyileştirmede de doktorlara yardımcı olabiliceğini belirtiyor.

Kaminsky: “İntihara meyilli düşünceden davranışa, teşebbüse kadar bir sıralamamayı tutarlı bir şekilde  tanımlamak gerçekten de önemli. Bizim bunu daha geniş numunelerle çalışmamız gerekli. Ancak, inanıyoruz ki, intihar riskine sahip kişileri kanlarını inceleyerek, takip edebiliriz.”

Bu araştırma Amerikan Psikloloji Dergisinde yayınlanmıştır.

Çeviren: AylinER
http://www.telegraph.co.uk/news/10997862/Blood-test-can-predict-risk-of-suicide.html

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu