Yeni keşfedilen galaktik komşumuz, Laniakea superkümesi

Geniş Bir Galaksi Ağına Bağlı olan Samanyolu Galaksisi

Astronomlar Samanyolu Galaksimize de Ev Sahipliği Yapan Galaktik Süperkümeye “Lanaikea” adını verdiler.
cc_Laniakea_feat_free

SamanYolu (resimde küçük mavi nokta), 520 milyon ışık yılı bounca uzanan galaktik süperkümesi  Laniakea’nın  (turuncu ile çevrili olan bölge)kenarına doğur bir yerde yer almakta. Galaksiler (beyaz noktalar)merkezde bir noktaya doğru akmakta. (bu da beyaz çizgiler halinde gösterilmekte)

Samanyolu önceden düşünülene göre daha geniş bir galaktik ağın bir parçası. Bizim Galaksimiz, yeni tanımlanan galaksi kümesi yığını olan süperkümenin yeni adı ile Laniakea’nın kenarlarında bulunan  akıntı halinde hareket eden galaksiler içinde sürkülenip gider. Hawaii dilinde “Laniekea” olarak adlandırılan ve anlamı “ölçülemeyen cennet” olan bu süperküme, 520 milyon ışık yılına uzanan bir bölge içinde 100 milyonlarca, milyarlarca güneşi barındırmakta.

Honolulu’daki Hawaii Üniversitesi’nden Astrofizikçi R. Brent Tully ve meslektaşları, 8000 galaksi üzerinde bir galaksinin pozisyonları ve hızından elde ettikleri data ile uzayda yer alan Samanyolu’na yerine yeni bir bakış attılar. Evrenin genişlemesinden ortaya çıkan hareketleri hesapladıktan sonra, ekip, yerçekiminin galaksinin kozmik komşusunu nasıl şekillendirdiğinin 3 boyutlu görüntüsünü yarattılar.

4 eylül 2014 tarihinde Nature dergisinde yayınlanan yeni harita, Laniakea’nın sınırları ve ağ şeklindeki yapısını ortaya çıkardı. Saman Yolu bu ağdaki çizgilerden bir tanesi üzerinde, pek çok galaktik nehirlerden bir tanesinin kolunda beslenerek, yer almakta. Bu nehirler kabaca 200 ışık yılı uzaklıktaki  Norma ve Senturus adlı iki büyük galaksi kümesinin yanında bir yerçekimsel vadide birleşmekte. Onların birleşik yerçekimleri Saman Yolunun da içerdiği Laniakea’nın  içinde olduğu diğer galaksi ve kümleri içine çekiyor gözükmekte.

Çeviri: AylinER
https://www.sciencenews.org/article/milky-way-connected-vast-network-galaxies

Laniakea Süperkümesi

Evimizin bulunduğu süperküme “Laniakea”nın keşfini bir inceleyelim:

Burada gözüken tüm renkli noktalar, dünyadan görüldüğü üzere, bu geniş yapıya ait galaksiler.

Bizler, hacim ölçüsü 32.000 km/s olan bu küçük evrenin bir tarafında pek çok galaksiden bir tanesi olan geniş, mavi bir sipiral galaksi içinde yaşamaktayız.

Her bir siyah nokta, 2MASS(Two Micron All-Sky Survey- 2MASS gözlemleri bütün gökyüzünü kapsayacak şekilde kuzey ve güney yarıküre de iki adet teleskopla yapılan) Genişletilmiş Kaynak Kataloğundaki ölçülmüş bir kızıla kaymalı(yerçekiminden dolayı kırmızıya kayma) galaksidir.

Bu araştırmanın manyetik alan içinde hareket eden manyetik kuvvet hatlarının-fluks sınırlı seçimi, uzaysal menzil içinde sonuçlanmakta ki bu da merkezin yanında en yoğun olanı.

Uzaklaştığımız esnada, Saman Yolu tarafından tıkanmanın geniş dikey yapay olarak boş bir kuşak yarattığını görüyoruz.

Kızıla kaymalı uzay saptırma, galaksi kümelerinin küpün merkezine doğru yayılmış gözükmesine neden oluyor.

Bu yarı rotasyon boyunca, kozmik akışlar olağandışı hız hesaplamalarına eklenir.

Bize doğru olan olağanüstü yerçekimsel hareketler mavi renkte ve bizden uzaklaşan hareketler de kırmızı renkte.

Şuanda gözüken olağanüstü hız akış çizgilerine dönüşümleri, olağanüstü hız alanına doğru olan kozmik akışın Wiener Filter Analizinden elde edilmekte.

Bizim galaksimiz 3 ana renkte yönlü vektör şeklinde merkezde konumlanmış olarak gösterilmekte.

Bu arada bu olağanüstü hız akışından sorumlu potansiyel alanı ekledik, üst üste koyduk. Shapely Galaksi konsantrasyonu-yoğunluğu baskın bir hat. Lepus yönündeki ikinci yüzün hattı bağlantılı gözükmekte. Wiener Filtresi aşırı yoğunluk alanına dönüşüm eğrileri…

Eğriler olağanüstü hız bilginin yoğun ve net olduğu merkeze doğru çıkıktırlar, göze çarparlar ama bilginin seyrek ve belirsiz olduğu merkezden uzak geniş alanlarda kaybolurlar.

Hız akışlarının lokal bileşenleri belirgin olmaya, fark edilmeye başlar.

Hercules Shapely’den  ve Perseus-Pisces Lepus’dan ayrılır.

Burada Hız ağı tarafından  kozmik ağın eğrileri olarak tanımlananı  görüyoruz.

Kayma tensörünün lokal özgün değeri, eğrilere kırmızı, mavi ve beyaz  renk ve düğümler, iplikler ve bürgüler verilerek değerlendiriliyor.

İki bitişik bölgede lokal hız akışını görüyoruz.

Biz siyak akış çizgisi içindeki bölgede yaşıyoruz ama Perseus-Pisces çekim dönüm noktası-havzası olan kırmızı akış çizgilerine dönüşümün yakındayız .

Kızılakayma kataloğundan her biri ayrı ana özellikleri gösteren renklerle galaksiler eklenmekte.

Bizim lokasyonumuzda merkezlenen siyah daire, siyah ve kırmızı renkte gösterilen lokal kozmik alana sebep olan yoğunluk bölgelerini tanımlamakta.

Şimdi biz Wiener Filtre yoğunluk alanı üzerinde yeni bir merkez ve yarıçap uyguluyoruz ve hız akış çizgileri bu çekim dönüm noktası-havzasının sınırı,dönüm noktasına  sınırlanıyor.

Kızılakayma kataloğundan galaksilerin ayrıdedici ana özellikleri renklerle  tekrar birleştirilir, üst üste getirilir.

Yüzey dönüm noktasının-havzasının sınırları ile çevrilir.

Siyah vektörler Norma Kümesi ve yakınındaki lokasyona doğru galaksilerin kozmik akışını ve çekim havzasının minimum lokal potansiyelini  göstermekte.

Bizim çekim havzasını besleyen sınıra “Laniakea süperkümesi” diyoruz.

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu