İnsanın Gerçeği

İnsan ve Ölüm Ötesi – 1
https://www.ahmedhulusi.org/tr/sohbet/insan-ve-olum-otesi-1-sistem

İnsan ve Ölüm Ötesi – 2
https://www.ahmedhulusi.org/tr/sohbet/insan-ve-olum-otesi-2-sistem

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu