Etiket Arşivi: Muhyiddin İbn Arabi

BURÇLAR

MUHYİDDİN A`RABİ DİYOR Kİ: «Hakk Teâlâ, kendinde bir şey yok iken, mevcûdiyet sıfatıyla sıfatlanmıştır. Diyebilirim ki, Hakk Teâlâ, mevcûdiyetin ta kendisidir.  Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz: «Allah vardı ve onunla beraber hiç bir şey yoktu.» Buyurmuşlardı. Hakk Teâlâ kendi nefsi ve hüviyeti yönünden bilinmez; bu bilinmezlik ve görünmezlik keyfiyetine de İLİM denmiştir. Hakk Teâlâ`nın evvelki şekli, buluta benzer bir ...

Devamını Oku »

Mİ`RÂC VE NAMAZ

Gavs dedi: “Rabbimi gördüm ve “mi’râc“tan sordum… Buyurdu ki; –Mi’râc, benden gayrı herşeyden urûc’tur!… Mi’’râc ‘ın kemâli de, nazarının gayrına kaymaması ve isyan etmemesidir!. ”Mi’râc önce ef’âl âleminden olur… Ef’âl âleminden mi’râc, isimlerin müsemmâlarının Allah’ın gayrı olarak mevcûd olduğu fikrinden ve zannından kurtulup, Tek fâili mutlak’ı müşâhede etmektir… Eğer bundan devam edecek istidat mevcût ise urûc bu defa esmâ mertebesinde ...

Devamını Oku »