Konuşma Terapisi Beyindeki Bağlantıların Güçlenmesine Yardım Ediyor

 

Özet: Araştırmaya göre, “bilişsel davranışçı terapi” psikoz hastası kişilerin beyinlerindeki bazı bağlantıları güçlendirebiliyor ve daha güçlü nöral ağ bağlantıları  da uzun vadede semptomların azalmasıyla ilişkilendirilmektedir.

Kaynak: King’s College London.

King’s College London and South London and Maudsley NHS Foundation Trust’a göre, bilişsel davranış terapisi (CBT) pisikoz hastası insanların beyinlerindeki bazı bağlantıları güçlendiriyor. Semptomların uzun vadede azalmaları ve de 8 yıl sonrasında da iyileşmeleri, güçlenen bu bağlantılarla ilişkilendiriliyor.

CBT- özel bir konuşma terapisi biçimi-insanların düşünme biçimlerini, düşüncelere ve deneyimlere verdikleri tepkilerini değiştirmelerini içerir. Şizofreni ve başka bir kaç psikiyatrik bozuklukta görülen psikotik semptomları yaşayan kişilerde uygulanan terapide, farklı deneyimler hakkında farklı düşünme vurgulanıyor. CBT aynı zamanda üzüntüyü azaltma ve mutluluğu artırma stratejilerini geliştirmeyi de içermektedir.

Translational Psychiatry dergisinde yayımlanan bulgular, aynı araştırmacıların önceki çalışmalrını izlemektedir. Bu çalışma, CBT uygulanan psikoz hastalarının sosyal tehditi doğru olarak proses eden kilit beyin bölgelerinde, güçlenmiş bağlantılar göstermiştir.

Yeni bulgular ise ilk defa göstermiştir ki, bu değişiklikler yıllar sonra bile insanların uzun vadeli iyileşmelerinde etkili olmaktadır.

Orijinal çalışmada, katılımcılar fMRI görüntüleme tekniğiyle denetlendi ve CBT uygulamasından 6 ay önce ve 6 ay sonra, farklı duyguların sergilendiği yüz resimlerine beyinlerinin verdiği tepkiler değerlendirildi. Katılımcılar çalışmada yer aldıklarında zaten ilaç kullanıyorlardı. Bu yüzden CBT  de uygulanan bu denekler, sadece ilaç alanlarla ama CBT uygulanmayanlarla karşılaştırıldılar. Sadece ilaç alan grubun beyin bağlantılarında her hangi bir artış görülmedi. Bu da beyindeki bağlantıların CBT ile ilgili olduğunu göstermektedir.

Yeni çalışmada, CBT uygulanan 22 kişiden 15 tanesinin sağlığı tıbbi kayıtlarda 8 yıl boyunca takip edildi. Ayrıca bu dönem sonunda kendilerine bir anket gönderildi ve kendilerinden iyileşme ve mutluluk seviyelerini değerlendirmeleri istendi.

Sonuçlar göstermektedir ki, farklı beyin bölgeleri arasındaki bağlantıların artışı- en önemlisi de amigdala(beynin tehdit merkezi) ve frontal loblar (düşünme ve mantık yürütmeyle alakalı bölge) – uzun vadede psikozun düzelmesiyle ilişkilendirilmektedir. İlk defa CBT sonucu beyinde gerçekleşen değişiklikler ile uzun vadeli psikoz hastalarının iyileşmeleri arasında bir bağlantı olduğu gösterilmektedir.

Araştırmanın yapıldığı Maudsley Hastanesi’nde klinik psikolog olan Dr Liam Mason şöyle dedi: “Bu araştırma, zihinsel rahatsızlıklardaki fiziksel beyin farklılıklarının bir şekilde psikolojik faktörleri ve tedavileri daha önemsiz yaptığı görüşünün geçersizliğini savunmaktadır. Maalesef, önceki araştırma göstermiştir ki, bu “beyin ön yargısı” klinikçileri ilaç tedavisini önermeye iterken, psikolojik terapileri önermemektedirler. Bu bilhassa, 10 kişiden 1 tanesinin psikolojik terapiden faydalandığı psikoz hastalarda önemlidir.”

Araştırmacılar şimdi sonuçları daha büyük modellerde denemek istiyorlar. CBT uygulananlar ile uygulanmayanların beyinleri arasındaki farklılıkları bulmak istiyorlar. Sonuçlar bizi çok daha iyi noktalara ulaştırabilir. Araştırmacıların, psikolojik terapilerin gerçekten etkili olup olmadığını anlamalarını sağlayabilir.

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/cbt-neural-connections-5960/

Check Also

Beyni Uyarmak Kronik Ağrıyı Tedavi Edebilir mi?

Özet : Araştırmacılar ilk kez, zayıf alternatif elektrik akımıyla bir beyin bölgesini hedef alarak, kronik ...