Duyguların Prosesi

Yeni Bir Araştırma Beynin Duyguları Nasıl Proses Ettiğini Tespit Etti!

Cornell Üniversitesi’nden nörobilimci Adam Anderson’un gerçekleştirdiği yeni bir çalışmada; duyguların kişisel ve sübjektif olmasına rağmen, insan beyninin, farklı subjektif

beyin.duygu duyguları, duyular, durumlar ve hattâ insanların duyguları üzerinden objektif, standart bir koda çevirdiği ortaya kondu.

Cornell College İnsan Ekolojisi İnsan Gelişimi’nde doçent doktor olan Adam Anderson şunları açıklıyor: “Beyinde duygusallığın proses edilmesi ile ilişkilendirilen “Orbitofrontal korteks” adlı bölgenin içinde ince damarlı kalıp nöral aktivitesinin, kişinin sübjektif duygusunu yansıtan bir nöral kod şeklinde davrandığın keşfettik. Bu konudaki çalışmanın yazısı “Uyarıcılar, yaklaşımlar ve bireyler üzerinden popülasyon kodlama etkisi” adı altında Nature Neuroscience adlı dergide yayınlanmıştır.

Anderson’un bu çalışmadaki tespitleri beynin içsel,derindeki duyguları nasıl ifade ettiğinin içyüzünü bize açıklamakta ve bu çalışma,duygunun beyinde olumlu ya da olumsuz duyguların belirli bölgelerdeki basit anlamdaki aktivasyonu olduğuna dair olan uzun zamandır benimsenmiş bu görüşü de bertaraf etmekte.

Anderson: “ Sen ve ben, bir şarabı yudumlarken ya da gün batımını seyrederken benzer şekilde zevk  alıyorsak, bunun nedeni bizim yaptığımız çalışmaya göre, ikimizin de orbitofrontal kortektesteki ince damarlı kalıplarımızın benzerliği.”

Anderson: “ Görünen o ki; insan beyni  hoş olandan-hoş olmayana, iyiden tutun da kötü duyguların mevcut olduğu tüm değerlerin spekturumu için özel bir kod yaratmakta. Bu, bir traftaki bir nöron popülasyonunun pozitif duygulara, diğer taraftakilerin de olumsuz duygulara dayanması  şeklindeki “nöral değerlikli spekturum” olarak gösterilebilir.”

Çalışma için,araştırmacılar deneklere bir dizi resim ve lezzet-tat gösterdiler ve bu arada da onların beyinlerini fonksiyonel nörogörüntüleme ile incelediler. Daha sonra, deneklerin sübjektif deneyimlerinin beyin aktivasyon kalıplarına bakarak değerlendirdiler.

Anderson’un ekibi, duyusal olarak  bağımsız kodlarla beraber görsel ve tad almaya dair beyin bölgelerindeki kodların ya da duyusallığa özgü kalıpların da valans-en yüksek değer/başdeğer olarak orbitofrontal kortekslerde açığa çıktığını tespit ettiler.

Anderson’a şunu ifade etmektedir: “Bizim içsel sübjektif deneyimlerimizin açığa çıkışı  belirli duygusal merkezlerde değil de belki de duyusal deneyimlerimizin algısına göre açığa beyin.duygu2çıkıyor olabilir.

Ekip, ayrıca, ister  gözden,ister de dilden gelsin, benzer sübjektif duyguların, orbitofrontal kortekste benzer aktivite kalıplarına sahip olduğunu,  beynin,yaygın farklı deneyimleri (hoşnut olma ya da olmama gibi) içeren duygusal bir koda sahip olduğunu keşfettiler. Daha da ötesi, ekip, bu orbitofrontal korteksteki olumlu ya da olumsuz deneyimlere dair aktivite kalıplarının insanlar üzerinden de kısmen paylaşıldığını da tespit etmişlerdir.

Anderson sözlerine şu şekilde son veriyor: “ Kişisel olarak ne kadar bize özel hislere sahip olsak da, aynı duygusal dili kullanmak için beynimiz standart bir kod kullanmakta.”

Çeviri : AylinER
http://m.medicalxpress.com/news/2014-07-brain-emotions.html

Check Also

Hayat Tatlıdır

Hücrelerin yüzeyine şekerle yazılmış kodu deşifre ederken, tamamen yeni bir tıp türünü geliştiriyoruz. Hayley Bennett, ...