Cep Telefon Bağımlısı Beyin

Cep Telefon Bağımlısı Olan Bir Beyin Hakkındaki 15 Gerçek

Cep telin aşırı kullanımı ciddi anlamda 3 zihinsel hastalığa neden olabilir. Siz de eğer bu riske sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, bunu keşfetmek için, çok geç olmadan bu yazıyı okuyun.

cep10

Bugünün toplumunda, bir cep tel çeşidinin ya da akıllı telin her an önünüzde durması alışkanlık haline gelmiştir.

 Pek çok insan tüm günlük işlerini ve sohbetlerini, sosyalleşmelerini telefonu elinden bırakmadan  yapmakta ve onu herşey için kullanmaktadır.

Akıllı telefonlar çok fazla yaygın hale geldiği için de bilim insanları ve araştırmalar, akıllı telefon bağımlılığı ve bunun insanlar üzerinde ne gibi etkileri olabileceği konusu ile daha çok ilgilenmeye başladılar.

Akıllı telefon kullanımının üzerinizdeki ters etkileri, biraz analiz ve araştırma ile hemen kolayca tespit edilebiliniyor.

İşte, cep tel bağımlısı beyin hakkındaki 15 gerçek ve bunların bazıları akıllı telefonunuza bağımlıysanız sizin için de geçerli olabilir:

1. Telefon bağımlılılarında depresyona girme riski daha yüksektir. cep11

İnsanlar kendilerini depresyona sokan şeylerden  kurtulmanın her zaman yollarını arar.

Pek çok doktor ve psikolog, kişilerdeki depresyona nelerin yol açtığına dair teoriler geliştirir ve araştırmalar yapar. Günümüzde bunlardan bir tanesi de; bir çeşit telefon bağımlılığının depresyonu oluşturma ithimali.

Bu aralar, telefon bağımlılığı kendi içinde gerçek bir bozukluk olarak sınıflandırılmasa da, tüm gün boyunca herşey için cep tellerini ya da akıllı tellerini kullananların yaşamlarında depresyona girmeye daha yatkın olduklarına dair çalışmalar yapılmaktadır.

Bilim insanlarının çoğu, dünya ile bağlantıda kalmak için aşırı derecede kullanılan cep tel ile kişiyi bir çeşit depresyona sokabilecek yalnızlık hissi arasında karşılıklı ilişki olduğunu düşünüyor.

2. Cep tel bağımlılığına sahip olanların bir çeşit obsesif-kompulsif bozukluğa sahip olma olasılığı daha fazla (OCD)

cep12

Yaşamlarının neredeyse her kısmında yaygın bir şekilde akıllı tel kullananlar ile OCD’ye sahip olanlar arasında karşılıklı bir ilişki olabileceği gözükmekte.

OCD’e sahip olanlar şeyleri çok iyi bir şekilde organize etme ve herşeyi belirli zamanlarda sıkı disiplin altında yapma ihtiyacı içindedirler.

Akıllı teller, bunları size düzenli bildiriler ve alarm  yollayarak, yaşamda ihtiyacınız olan şeyleri yapmak istediklerinizde onları kolayca ve rahatça yapmanızı sağlayabilmektedir.

Bu da kompulsif davranış kalıplarına — ki burada bu, akıllı telefonu herşey için kullanma ihtiyacı hissetmek oluyor—yol açar. Çünkü, akıllı tel ile yapılan herşey, her an düzgün ve doğru şekilde yapılabilir, ve size hiç  bir zaman yanlış yöne sürüklemez.

3. Tel bağımlıları sosyal beceri eksikliğine sahip olabilirler. cep13

Bu, özellikle düzenli aralıklarla akıllı tel kullanan gençler için, toplumdaki pek çok insanın uzun süredir korktuğu bir gerçektir.

Gençler, email, mesajlaşma ve video sohbetleri ile büyümekte ve bir işi, bir sohbeti düzgün yapmayı öğrenememektedirler.

Tüm detaylar ve tüm sohbetler için sadece akıllı tel kullanan insanlar, pek çok sosyal durumlarda düzgün davranış ortaya koyamayabilirler. Çünkü, düzgün etkileşim için gerekli olan becerileri geliştirememişlerdir.

4. Cep tel bağımlısı olanların beyinleri, uyuşturucu bağımlıları ile benzerlikler göstermektedir.

 cep14Bu konu da halen büyük çapta araştırma ve çalışmalar devam ederken, uyuşturucu kullanımı süresince tipik olarak uyarılan ve aktive olan beyin bölgelerinin, aşırı derecede akıllı telefon kullananlarda da, kullandıkları süre boyunca aynı beyin bölgelerinin uyarıldığı ve aktive olduğunu gösteren bazı çalışmalar mevcuttur.

İnsanlar, beyinlerinin zevk merkezlerinde, diğer bağımlılık çeşitlerinde olduğu gibi aynı uyarıma sahip olurlar ve zihin ve bedenleri, tıpkı uyuşturucu bağımlısının uyuşturucu için krize girmesi gibi, akıllı teli kullanmak için fiziksel anlamda can çekişir.

5. Aşırı cep tel kullanımı melatonin salgılanmasını azaltabilir. 

  1. cep15Melatoninin uykuya dalmak için önemli bir doğal madde olduğunu muhtemelen duymuşsunuzdur.

Melatonin, bedeninizin gevşeme ve rahatlaması için beyniniz tarafından bedeninize salgılanan bir şeydir.

Akıllı tel ve cep tellerin aşırı derecede kullanımından dolayı, beynin, bedene melatonin salgısını yollamadığı ya da az salgıladığı konusunda araştırmalar vardır.

Bu durum,özellikle yatakta saatlerce cep tel kullanılması ya da uyumadan hemen önce kullanılmasında ısrar edilmesinden dolayı olur.

Telefon kullanımı ve ondan yayılan ışık, bedeninizi şaşırtır ve bedeninizin, henüz akşam olmadığını ve bu yüzden de melatonin salgılanması ya da düzgün uykuya dalmak için yeterli salgılanmasının gerekli olmadığını düşünmesine yol açar ki, bu da doğrudan aşağıdaki 6. gerçeğin oluşmasına neden olur.

6. Telefon bağımlıları yetersiz uyku ve uykusuzluk çekerler.

cep16

Çok fazla tel kullanmaktan dolayı melatonin üretilmemesi ve bedende düzgün bir şekilde salgılanmaması olarak ortaya çıkan 5. Gerçek, 6. Gerçekle de bağlantılıdır.

Uyumadan hemen önce ya da yatakta sürekli kullanılan teller, yeterli uyuyamamanıza katkıda bulunur ya da hiç uyuyamayarak,uykusuzluktan muzdarip olmanıza neden olur.

Telefonda ister mesajlaşın, sosyal medyaya bakın, oyun oynayın, müzik dinleyin ya da isterseniz pek çok başka şey yapın, bu şekilde beyniniz aşırı derecde uyarılmaktadır. Beyniniz ve bedeniniz bu aktivitelerle o kadar çok konsantre olur ki, çok fazla gergin olmaktan dolayı rahatlayamaz ve uykuya dalamaz.

7. Cep tel bağımlıları “ihtiyaç” ile “istek” arasındaki farkı ayrıştırmada zorlanırlar. cep17

 Özellikle bu, alkol, uyuşturucu, kumar, seks ya da başka herhangi bir bağımlılık çeşidine bağımlı olanlar arasında gözüken bir durumdur.

Tel bağımlısı olanlar da akıllı teli belirli işler için ihtiyaçtan mı yoksa istediği için mi kullandıklarını ayrıştırmada zorlanırlar ve onlar teli mutlak ihtiyaç olarak düşünerek, her an tel kullanma isteklerini haklı göstermek için senaryolar yaratabilir.

8. Tel bağımlıların beyinlerinde küçülme gözükür

cep18Yapılan araştırmada; ortalamanın üstünde bir miktrada akıllı tel kullananlarla, sadece ihtiyaç halinde ya da sık sık kullanmayanlara göre, beyinlerin yüzeyinde beyni kaplayan maddede daralma, küçülme gözükür.

Bu çalışma, aşırı derecede akıllı tel kullananların tıpkı diğer bağımlılarda olduğu gibi,beyin maddeleri üzerinde ters etkiye sahiptir.

 

  9. Tel bağımlıları, işte/okulda daha düşük performans sergilerler. cep19

Telefon bağımlıları ile genel iş ve okul performansları ve akıllı tel kullanarak harcanan aşırı zaman arasında bir korelasyon mevcuttur.

Tel kullanımı, kişilerin okuldaki ya da işteki performansını, ilgiyi dağıtıp, konsantrasyonu bozarak etkileyebilir. Bu da günlük tüm iş ve okul perfomansını daha düşük hale getirebilir.

 

 

10. Tel bağımlıları kendilerini daha az kısıtlama eğilimindedirler.

 cep20Hareket seviyelerini daha az kısıtlamaya sahip olmak her çeşit bağımlı kişide gözlenir. Bu durumun akıllı tel bağımlıları için de doğru olduğu gözükmektedir.

Cep tel kullanıcıları zamanlarının çoğunu telefonlarındaki dünyalarında, ya oyun oynayarak ya da emaillerini kontrol ederek, websitelerine bakarak, mesajlaşarak ya da başka şeyler yaparak geçirirler ve bu şekilde de düzgün ve uygun davranış nasıl olmalı bunu unuturlar, gerçek dünya ile irtibatlarını keserler. Tıpkı uyuşturucu kullanan bağımlılar gibi kafaları iyi, uçmuş vaziyette, kendilerini normalde sokmadıkları riskli durumlara sokabilirler.

11. Tel bağımlıları azalmış hedef yönelimine sahip olurlar. cep21

 Bir kişi telefona bağımlı olduğunda etrafındaki dünyada olup biten konusunda çok daha az ilgilidir ve artık önemsiz gözüken amaçlarına ulaşmak için çabalamayı bırakır.

Bu amaçlar, basit ev işlerinden tutun da çalışma, belirli sınavlardan iyi not alma, iş görüşemesine hazırlanma ya da işte belirli görevleri yerine getirmeye kadar daha yüksek hedefler de olabilir.

Tel bağımlısı kişi amaçlarına ulaşmada daha az heveslidir. Çünkü, bu kişiler zamanlarını tellerini kullanarak geçirmeyi tercih ederler.

12. Tel bağımlıları daha çok hafıza kaybına sahip olurlar.

 cep22Bağımlılık ile hafıza kaybı arasında çok fazla bağlantı vardır.

Sebep ne olursa olsun, sürekli ve aşırı derecede tel kullanımı, beyne etki eder.

Aşırı cep tel kullananların kısa süreli ve uzun süreli hafıza ile sıkıntıları olur; bu kişiler yaptıkları ya da yapmaları gereken belirli şeyleri hatırlamada başarısız olurlar. Çünkü, telefon, yaşamlarına egemen olmuştur.

 

13. Tel bağımlıları bilgiyi hatırlamada daha çok zorluk çekerler. cep23

 Aşırı derecede telefon kullanmak, herhangi çeşit bir bilgiyi hatırlamada zorluk çekilmesini ve hafıza kaybına yol açar.

Bu, yaşamlarında yaptıkları herşeyi cep tel ile yapmaya alışkın olanlar için geçerli bir durumdur.

Telefonlarının kullanılmaya uygun olmadığı durumlarda, bu gibi kişiler normalde yapabilecekken, karar vermede, gerçekleri, durumları keşfetmede ve bilgiyi hatırlamada daha zorluk çekerler.

14. Cep tel bağımlıları, tel kullanımı için yüksek tolerans seviyeleri geliştirir, ki bu da daha çok ihtiyaç hissetme oluşturur.

 cep24Pek çok bağımlılık durumunda olduğu gibi, belirli bir tolerans seviyesi, herhangi bir şey aşırı derecede kullanılmaya başlandığında gelişmeye başlar.

Daha sonra da aynı rahatlama hissi ve bedeniniz için tatmine ulaşamaya yardım etmek için bağımlısı olduğunuz şeyin daha da fazla kullanılması gerekir.

Bu cep tel bağımlıları için de böyledir. Yaptığı şeyden mutluluk ve huzur duymak ve yaşamlarından tatmin olmak için, cep tel bağımlıları da telefonlarını düzenli olarak her seferinde daha da fazla kullanmaları gerekir ki onlar da bunu yaparlar.

15. Bir cep tel bağımlısının beyni tel kullanarak iyi hissetmeye eğitimli hale gelircep25

Bir bağımlı olarak, cep telini aşırı kullanan kullanıcı, o kadar bağımlı hale gelir ki, telefonu düzenli olarak kullandığı her seferde telefon kullanmaktan gittikçe daha da hoşnut olur ve kendini daha da iyi hisseder.

Beyinleri, telefon kullanıldığında iyi hissetmeye alışmıştır ve bu kişiler bu hissi her seferinde daha da çoğaltmak isterler ki bu, belki de onları daha büyük bir bağımlılığın içine çeker.

Herhangi bir bağımlılık çeşidi gibi, telefon bağımlısının da beyninde bazı çeşit etkiler olacaktır. Her gün ne kadar çok saat telefon kullanırsa, tel bağımlısının beyni ve bedeni buna o kadar bağımlı hale gelir ve bunu kullanmak için arzudan kıvranır bu da o kişinin her gün telefonu kullanmak için daha da fazla zaman bulmaya çalışmasına neden olur.

Yaşamları sadece tel kullanmaktan ibaret hale gelen bu bağımlıların, doğal olarak da günlük yaşam şekilleri etkilenir.

Çeviren: AylinER
http://www.addictiontips.net/phone-addiction/brain-phone-addiction/

Check Also

Kara Delikler Evreni Neden Silebilirler?