Beyinlerimiz Sohbet Esnasında Senkronize Oluyor

Bask Araştırma Merkezi BCBL’nin önderliğinde yapılan ve Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre; sohbet eden iki kişi arasında beyin dalgalarının ritmleri birbirine uymaya, eşleşmeye başlamakta. Bilim insanlarına göre, bu beyinler arası eşzamanlılık, dili ve kişiler arası iletişimi anlamada önemli bir faktör olabilir.

 “Günlük konuşma gibi basit bir şey, konuşmaya dahil olan beyinlerin aynı anda çalışmaya başlamasına neden olmakta.” Bu sonuç, yakın zamanda Bilimsel Raporlar Dergisinde yayınlanan “Biliş, Beyin ve Dil Bask Merkezi (BCBL)” tarafından yürülen bir çalışmanın sonucudur.

Bu araştırmaya kadar, çoğu geleneksel araştırma, beynin “duyduklarına” göre “senkronize” olduğu ve bu işitsel uyaranlara bağlı olarak ritmini ayarladığını ortaya koymaktaydı.

Ama şimdi, Donostia-merkezli araştırma uzmanları önceki çalışmalarda ortaya konan bu bilgiyi bir adım öteye taşıdırlar ve ilk kez bir dialoga giren iki kişinin  karmaşık nöron aktivitelerinin aynı anda analizini yaptılar.

Alejandro Pérez, Manuel Carreiras ve Jon Andoni Duñabeitia önderliğindeki ekip, sohbet eden iki kişinin nöron aktivitelerinin birbiri ile “bağlantı kurmak için” “senkronize” olduğunu, onların serebral elektriksel aktivitelerini kaydedip, inceleyerek doğruladılar.

Jon Andoni Duñabeitia: “Beyinler arası paylaşım, dilin ötesinde bir durum ve kişiler arası ilişki ve dili anlamada önemli bir faktör teşkil edebilir.”

 Konuşmacıya ve dinleyiciye karşılıklı gelen beyin dalga ritimleri, bir konuşmada ifade edilen sözlü mesajların sesinin fiziksel özelliklerine göre ayarlanır. Bu da ortak bir hedefe yönelik birlikte çalışmaya başlayan iki beyin arasında bir bağlantı oluşturur: “iletişim”

Bask Araştırma Merkezinden bir araştırmacı şunları söylüyor: “İki insanın beyni dil sayesinde bir araya gelmekte ve iletişim de insanlar arasında dışardan algılayabileceğimizin ötesinde bağlantılar yaratmakta. İki insanın sadece beyinlerini analiz ederek sohbet edip etmediklerini tespit edebiliriz!”

Nöral Senkronizasyon Nedir?

BCBL araştırmacıları, çalışmanın amaçları doğrultusunda, aynı cinsiyetten, birbirine tamamen yabancı 15 çift ile gerçekleştirdikleri bu incelemede, bu çiftleri birbirlerinden bir paravanla ayırırlar. Ellerine verilen yazılı metinler doğrultusunda çiftlerin sohbet etmesi sağlanır ve sırayla konuşmacı ve dinleyici rollerine girerler.

Beyin elektriksel aktivitesini analiz eden, invazif olmayan bir yöntem olan elektroensefalografi (EEG) ile bilim insanları, beyin dalgalarının hareketlerini aynı anda ölçer ve salınımlarının aynı anda gerçekleştiğini tespit ederler.

 Duñabeitia: “İki ikişinin kendi aralarında konuşup konuşmadıklarını ve hattâ ne hakkında konuştuklarını, sadece beyin aktivitelerine bakarak bilebilmek gerçekten de muhteşem bir şey. Bu bilgiden yola çıkarak artık, iletişim zorlukları çeken insanların yaşadıkları durum gibi özel iletişimsel bağlamlara yönelik son derece yararlı uygulamalar keşfedebiliriz.”

Gelecekte, ekolojik ya da gerçek-dünya bağlamında nöral görüntüleri kullanarak, iki beyin arasındaki bu etkileşimin anlaşılması, psikoloji, sosyoloji, psikiyatri ya da eğitim alanlarının çok karmaşık yönlerini anlamaya ve analiz etmeye de yardımcı olacaktır.

Alejandro Pérez: “Sohbet eden iki kişi arasındaki nöral senkronizasyonun mevcut olmasının açığa çıkarılması sadece bu konudaki çalışmalarda bir ilk adım olmuştur. Daha cevapsız bir çok soru ve çözülmesi gereken pek çok zorlu iş var.”

Pérez, ayrıca, bu çalışmanın pratik potansiyelinin çok büyük olduğuna da dikkati çeker ve şunları söyler: “Hergün iletişim sorunları ortaya çıkmakta. Beyinler arası senkronizsayonun keşfi ile, en çok, iletişimi geliştirmeyi hedefliyoruz.”

Araştırmacılar için bir sonraki adım; aynı tekniği ve çift dinamiğini uygulayarak, sohbet kendi dillerinde gerçekleşmediğinde de iki insanın beyinlerinin yine aynı şekilde “senkronize” olup olmayacağını görmek.

Çeviren:AylinER
https://scienmag.com/our-brains-synchronise-during-a-conversation/

Check Also

Şifa – Joe Dispenza – Bölüm 4

Şükretmek, takdir etmek, iyilik, aydınlanma gibi yüksek duygular yarattığınızda bağışıklık sistemini ative etmeye başlıyorsunuz. Bağışıklık ...