Beyin Sosyal Bilgiyi Yüksek Öncelikte Proses Ediyor

Günlük eylemler, aşağıdan-yukarıya dikkat, proseslerini aktifleştiriyor. Bochum araştırmacıları, zihinsel prosesler üzerinde çalışmak için hipnozu kullanıyorlar.proses1

Beynimiz sosyal bir çevre ile bağlantılı olan günlük eylemeleri otomatik olarak dikkate almaktadır. Bochum’dan araştırmacılar bu durumu hipnoz yardımı ile doğruladılar.

Beyin sosyal bilgiye karşı duyarlıdır

Uluslararası bir araştırma ekibi, algımızın, sosyal bilgiyi kavramak için oldukça hassaslaştırılmış olduğunu buldu. Bu nedenle beyin, günlük eylemleri yüksek oranda dikkate almak için eğitilmiştir. Sonuçlar Consciousness and Cognition dergisine, nörolog Prof Dr Martin Brüne ve filozof Prof Dr Albert Newen tarafından bildirilmiştir.

Hipnoz, kusursuz olarak dikkati devre dışı bırakmaktadır

Araştırmacılar çalışmalarında, aşağıdan-yukarıya dikkat ile yukarıdan-aşağıya dikkati ayrı ayrı analiz ettiler. Ekip, her iki dikkat prosesini birbirinden ayırabilmek için hipnozu kullandı. Bu nedenle, teste dahil olan katılımcıların yukarıdan-aşağıya proseslerini devre dışı bıraktılar. Hipnotize edilen katılımcılar, insanların farklı renklerdeki şişelere bozuk para koyduğu video klipler izlediler. Araştırmacılar, hipnoz altındayken sosyal bilginin prosesinin (bu durumda diğer insanların günlük eylemleri) önceliklendirileceğini umut ettiler. Çünkü beyin, sosyal bilgiyi, aşağıdan-yukarıya dikkat prosesinde, otomatik olarak proses etmektedir.

Sosyal bilginin otomatik proses edilmesi

Araştırma ekibi elektroansefalografi (EEG) kullanarak, kasıtlı hareketlerin hangi yönde proses edildiğini gösteren sinyali kaydetti. Bu belirli sinyali, diğer bir deyişle “musupresyon”, hem hipnozlu hem de hipnozsuz durum için karşılaştırdılar. Sonuç olarak: Mu-supresyon, beklendiği gibi, katılımcılar hipnoz halindeyken daha güçlüydü. Hipnoz ile yukarıdan-aşağıya dikkat prosesleri devre dışı bırakılırsa, beyin sosyal bilginin proses edilmesini önceliklendirir. Bu, “günlük eylemlere genellikle özel bir dikkat gösterilmektedir”, fikrini öngörmektedir. “Araştırma sonucu, insanların sosyal kabiliyetlerinin, onları hayvanlardan ayıran özellik olduğu görüşünü desteklemektedir.” Albert Newen.

Araştırma ekibi elektroansefalografi (EEG) kullanarak, kasıtlı hareketlerin hangi yönde proses edildiğini gösteren sinyali kaydetti.

 Zihinsel prosesleri hipnoz ile analiz etmek

Sonuçlar Sosyal Uygunluk Hipotezini desteklemektedir. Bu hipotez, “günlük eylemlerin prosesi, otomatik olarak daha fazla dikkate alınmaktadır”, fikrini doğru varsaymaktadır. Dahası, bu proje, hengi derecedeki hipnozun, zihinsel prosesleri analiz etmek için uygulanabilir seçenek olduğunu göstermektedir.

Çeviren : Gültekin METİN
http://neurosciencenews.com/attention-processing-social-information-3955/

Check Also

Güneşin Gerçek Hareketi