Dua

Hz.Enes r.a.den EnNebiy s.a.v. şöyle dua ederdi:
Allahümme inniy eûzü Bike minelkeseli velheremi velcûbni velbuhli;
velfitnetilmesiyhı ve azâbilkabri.

Allahım, tembellikten, bunama derecesinde yaşlılıktan, korkaklıktan,
cimrilikten; mesih
(deccal)in fitnesinden ve kabir azabından
(B manası kapsamınca) sana sığınırım! (Tirmizi)

Hz.Ebu Hureyre r.a.den,
Hz.Rasulullah s.a.v. şöyle buyurdu:

“Sizden kim teşehhüd ederse (salat’taki şahadeti-ettehıyyatuyu yaşarsa)
dört şeyden Allah’a sığınsın” dedi ve şöyle duayı yaptı:

Allahümme inniy eûzü Bike min azâbi cehenneme
ve min azâbilkabri ve min fitnetil mahya vel
memat ve min fitnetilMesiyhıdDeccal.

Allahım, cehennem azabından, kabir azabından;
hayatın ve ölümün fitnesinden ve mesiyh deccalin fitnesinden
(B manası kapsamınca) sana sığınırım! (Beyhakıy)

Check Also

dua

Dua

“Allâhumme inniy euzü birızake min sehatikeve bimuafatike min ukubetike ve euzü bike minke. Lâ uhsiy ...