İnternet Hafızamızı Değiştiriyor mu?

Is.the.Internet.Changing.Our.Memory.1080p from okyanusum on Vimeo.

Check Also

Çok Teşekkür Edin!

Şükrü sadece kendinize saklamayın. Daha geniş faydalar elde etmek için onu açığa vurmalısınız, Susana Martinez-Conde ...