Evrendeki Yerin Ne?

Check Also

Deizm Niçin Çağdışı Bir Anlayıştır?