Biyolojik Bedenle İlişkisi Kesilen Kişi Bir Daha Dünyaya Geri Gelemez..

BEYNİN DURMASINDAN SONRA O BEYNİN DÜNYADA ÜRETTİĞİ MİKRODALGA BEDEN BİR DAHA DÜNYAYA GERİ GELMEKSİZİN İLERİYE DOĞRU YAŞAMINA DEVAM EDER
(Biyolojik bedenle ilişkisi kesilen kişi bir daha dünyaya geri gelemez)

Denilirse ki ruhlar bedenlerle yaratıldığı halde, Rasûlullah’ın;

“Ben yaradılışça Nebilerin ilkiyim; Nebilikçe de sonuncusuyum.. Ben nebi iken, Âdem su ile çamur arasında bulunmaktaydı!”

sözünün mânâsı nedir?

Hakikat şu ki: Bunların hiç birisinde ruhun kadim [bedenlerden önce geçmişte varolduğuna] olduğuna dair bir delil yoktur!

Fakat “Yaratılışça Nebilerin ilkiyim” sözünün zâhiri mânâsına göre, O`nun varlığının bedeninden önce yaratıldığına delâlet ihtimali mevcuttur. Zâhiri olmayan mânâsı ise bellidir.. Tevili, açıklaması da mümkündür.. Fakat kat`i delil zâhire meyletmez.. Bilâkis zâhirin teviline hükmetmede kullanılır..

Nitekim Allah Teâlâ hakkındaki benzetmenin zâhirlerinde olduğu gibi.

“Allahu Tealâ ruhları cesedlerden ikibin yıl önce yarattı”

sözüne gelince buradaki “ruhlar”dan maksad “melâikenin ruhları”dır..

Cesetler”den maksad da, arş, kürsi, semâlar, yıldızlar topluluğu; hava su, yeryüzü gibi âlemlerin cesedi, bünyesidir..

“Ben yaratılışça Nebilerin ilkiyim” sözüne gelince, buradaki “yaratılışça” [HALK] kelimesi “TAKDİR” mânasınadır. “İCAD” yani yaratıp vücutlandırma mânâsına değildir.

Çünkü Rasûlullah Aleyhisselâm ANNELERİ TARAFINDAN DÜNYAYA GETİRİLMELERİNDEN ÖNCE MEVCUT VE YARATILMIŞ DEĞİLDİ.

Fakat gayeler ve kemâller, takdir hususunda önce, varlık hususunda sonradır. Zira Allah Tealâ ilâhi meseleleri, olayları kendi ilmine uygun olarak önce levhi mahfuzda takdir eder, şekillendirir.

Buraya kadar, şayet varlığın iki şeklini de anladıysan; Rasûlullah`ın varlığının, Âdem’in varlığından önce; yani gözle görülen varlık değil de, ilk takdir edilen varlık olarak “önce” olduğunu anlamış olursun. ” Gazali`nin sözü burada bitti…

Evet, İmam Gazali gibi Abdulkadir Geylani gibi işin hakikatına vakıf pekçok evliya insanların ruhlarının bedenlerinden önce yaratılmış olduğunu reddetmekte ve her insanın ruhunun bedeniyle birlikte ve bu bedenl tarafından üretilerek meydana geldiğini söylemektedirler…

Bu konudaki çok geniş bilgi “RUH İNSAN CİN” isimli l0. baskısı yapılmakta olan kitapta mevcuttur.

Burada çok özetle belirtelim ki… “RUH” adıyla bilinen yapı kişinin ana karnında 120. günde üretilmeye başlanan halogramik esaslı mikrodalga bedenidir; ki, esas itibariyle beyin mahsulüdür.
Her beyin dünyada kendi mikrodalga bedenini yani ruhunu üretir ve beynin
durmasından sonra da bu mikro dalga beden bir daha dünyaya geri gelmek
sözkonusu olmaksızın ileriye doğru yaşamına devam eder.

KURAN’I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

(O âlemler (insanlar) için yalnızca Zikir’dir (hatırlatmadır)!

Ki, muhakkak O, şerefli bir Rasûlün sözüdür;

Kuvvet sahibi (bir Rasûlün)! Arş sahibi’nin indînde güvencede!

İtaat edilendir orada (Semâ’da), Emin’dir.

Sahibiniz (Hz. Muhammed) bir cin etkisi altında olan değildir!

Andolsun ki Onu apaçık ufuk olarak müşahede etti!

O, gayb hakkında cimri değildir!

Ve O, recm olunmuş (hakikatten uzaklaştırılmış) şeytanın lafı da değildir!

O hâlde (Kurân’ı bırakıp) nereye gidiyorsunuz?

O âlemler (insanlar) için yalnızca Zikir’dir (hatırlatmadır)!

Sizden bilfiil gerçek üzere yaşamayı dileyenler için! (Tekvir/19-28)

Check Also

Veda – Farewell – Ahmed Hulusi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.