Allâh Dilediğini Yapar! – Ahmed Hulûsi

Check Also

Deizm Niçin Çağdışı Bir Anlayıştır?